"Научно-изследователски институт по строителни материали" ЕООД

RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING MATERIALS

1528 София, ул. “Илия Бешков” 1
1528 Sofia , I. Beshkov Str. 1
тел.:02/973 27 87, 02/873 76 88, факс: 02/973 29 10
 
  • Издадени БТО с регистри БТО
-2008 г. -2009 г. -2010 г. -2011 г. -2012 г. -2013 г. -2014 г. -2015 г. -2016 г.